Lễ khai giảng Các lớp Đại học hệ vừa làm, vừa học liên kết trường đại học Cần Thơ năm học 2019-2020

Tuyển sinh 2019
Hình ảnh Trung tâm

Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2019 (Học thứ 7 và Chủ nhật)