Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang

55A, Trần Hừng Đạo, Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang

 PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH: 0763.841.860

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO: 0763.841.505 - Email: ttgdtxag.qldt@gmail.com

 TƯ VẤN TUYỂN SINH: 0763.847.156 - HOTLINE: 0948.380.381

 PHÒNG QUẢN LÝ DẠY NGOẠI NGỮ: 0763.942.528

 PHÒNG BỒI DƯỠNG VĂN HÓA: 0763.840.108

ĐỊA CHỈ FACEBOOK: FACEBOOKE.COM\TRUNGTAMGDTXAG

Hình Ảnh