Lễ phát chứng chỉ Cambridge khóa thi ngày 17/09/2017

Trung tâm GDTX An Giang tổ chức Lễ phát chứng chỉ tiếng Anh Cambridge cấp độ: Starters, Movers, Flyers cho khóa thi ngày 17/9/2017

Tuyển sinh 2019
Hình ảnh Trung tâm

Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2019 (Học thứ 7 và Chủ nhật)