Lễ tốt nghiệp lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ

Liên kết Trường Trung cấp Văn Thư Lưu Trữ Trung ương tổ chức lễ phát bằng cho lớp Trung cấp văn thư lưu trữ khóa 2012-2014

Hình Ảnh