Tập thể Trung tâm GDTX An Giang chụp hình lưu niệm

Ban Giám Đốc, Lãnh đạo các phòng ban và cùng toàn thể Cán Bộ, Giáo Viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang chup hình lưu niệm

Hình Ảnh