Lễ Khai giảng Lớp Liên thông Kế toán Bạc Liêu

Liên kết Trường Đại học Bạc Liêu khai giảng lớp liên thông Trung cấp lên đại học ngành Kế toán khóa 2015 - 2017

Hình Ảnh