Lễ Khai giảng Lớp Liên thông Kế toán Bạc Liêu

Liên kết Trường Đại học Bạc Liêu khai giảng lớp liên thông Trung cấp lên đại học ngành Kế toán khóa 2015 - 2017

Tuyển sinh 2019
Hình ảnh Trung tâm

Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2019 (Học thứ 7 và Chủ nhật)