Khen thưởng cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2016

Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn khối Dân Chính Đảng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2016

Hình Ảnh