Khen thưởng cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2016

Tặng giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn khối Dân Chính Đảng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2016

Tuyển sinh 2019
Hình ảnh Trung tâm

Thông tin xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm 2019 (Học thứ 7 và Chủ nhật)